רישום ללינה | תיכון

עמוד זה מיועד רק לבנות שנרשמו כבר לתכנית, והחליטו לאחר מכן להירשם גם ללינה בדירות.

במידה ובטופס ההרשמה ציינת ושילמת עבור לינה בדירות, טופס זה אינו עבורך ואת כבר בפנים.

לא ניתן להירשם רק לדירות ללא הרשמה לתכנית.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

LOGO

הוקם ע"י אריה ניסילביץ