רישום לקבוצת הנשים

הקבוצה של נשי חבד מספקת אירוח הכולל:

לינה, אוכל, סיורים, טייולים, והתוועדויות כמפורט בתוכניה.

נשי חבד אינן נוסעות כלל באחריאות על עניינים אישיים פרטיים ורפואיים ובאם יהיו חס ושלום בעיות או נזקים הדורשים טיפול כלשהו.

על המשתתפת בקבוצה לשאת באחריות לבדה על כל המשתמע מכך.

במקרה של ביטול טיסה על ידי חברת התעופה או צורך בשהות מעבר לתוכנית על המשתתפת לדאוג לכל הסידורים הנדרשים וההוצאות הכספיות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

LOGO

הוקם ע"י אריה ניסילביץ