רישום לקבוצת תיכון

נסגרה ההרשמה לקבוצת התיכון - חנוכה תש"פ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

LOGO

הוקם ע"י אריה ניסילביץ